Thư viện Video Clip - Trung Nguyên Legend

VIDEO

Những lời Dặn dò Gan ruột của CHỦ TỊCH ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ với ACE Trung Nguyên Legend

Những lời Dặn dò Gan ruột của CHỦ TỊCH ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ với những Người Anh Chị Em Trung Nguyên Legend nhân sự kiện ra mắt thương hiệu mới TRUNG NGUYÊN LEGEND tại GEM Center tối ngày 16/06/2018