HÀNH TRÌNH LẬP CHÍ VĨ ĐẠI – KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC CHO THANH NIÊN VIỆT


Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và Tập Đoàn Trung Nguyên Legend cùng phát động chương trình xã hội trường kỳ
KHỞI NGHIỆP – KIẾN QUỐC để giúp Thanh niên Việt Nam có khát vọng lớn khám phá những bí quyết thành công, dám dấn thân
khởi nghiệp làm giàu cho chính mình và đất nước.


XEM THÊM