LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây các thông tin và câu hỏi của bạn.


=

VĂN PHÒNG VIỆT NAM

82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 28 3925 1845 – 28 3925 1846
Fax: (+84) 28 3925 1847 –  28 39251848
Email: cs@trungnguyenlegend.com

VĂN PHÒNG TRUNG QUỐC

Room 805, Oriental Zhongxin Building
No. 699 Nanjing West Road, Jing ‘an District, Shanghai, 200041
TEL: 86-021-62567916
Email: tngshanghai@trungnguyenlegend.com

VĂN PHÒNG HÀN QUỐC

408, Inwoo Bldg., 145, Dosandaero, Gangnamgu, Seoul, Korea 06036
Tel: 02-2135-3428