LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây các thông tin và câu hỏi của bạn.


=

VĂN PHÒNG VIỆT NAM

82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 28 3925 1845 – 28 3925 1846
Fax: (+84) 28 3925 1847 –  28 39251848
Email: cs@trungnguyenlegend.com

VĂN PHÒNG TRUNG QUỐC

8/F, North Building of Global Harbor,
1188 Kaixuan North Rd. Putuo District,
Shanghai, 200063