Khát vọng vĩ đại và công thức làm nên dân tộc vĩ đại


Mục đích tối hậu duy nhất của sự tiến hoá văn minh nhân loại cũng chỉ là để đạt tới sự đồng nhất, thống nhất, hợp nhất và đại đồng nhân loại trong một cuộc sống thái bình, hoà bình, hạnh phúc, trường tồn và miên viễn. Đây chính là cơ hội và cũng chính là Thiên Mệnh vĩ đại định sẵn cho dân tộc Việt của chúng ta!
Khi đã nghiên cứu và quán xét được bản chất quy luật hình thành, vận động và suy tàn của mọi đế chế hùng mạnh nhất của nhân loại xuyên suốt Đông-Tây-Kim-Cổ; có thể đúc kết và khẳng định một cách rõ ràng rằng: “Bất cứ một dân tộc, một quốc gia nào cũng đều có thể biến mọi nghịch cảnh thành cơ hội, biến điểm yếu thành sức mạnh, biến phụ thuộc thành hùng mạnh và ảnh hưởng nếu có thể hội tụ được hai điểm then chốt, đó là Lòng Người và Ý Trời; và ngược lại, không có được Lòng Người, không hợp được với Ý Trời, thì bất cứ thế lực nào dù mạnh đến đâu cũng sẽ sớm suy vong, lụi tàn.”

Lòng Người được hội tụ từ những động lực và cảm xúc từ thấp lên cao: khởi nguồn từ sự sinh tồn-sợ hãi, lên đến các mức của sân hận, rồi tham muốn, rồi của sự khẳng định – ái kỷ – mạn ngã, đến mức cao cấp của trắc ẩn – yêu thương – trách nhiệm. Các đại định luật Hấp Dẫn – Cảm Ứng và Nhân Quả – Phản Phục vận hành rất rõ ràng và mạnh mẽ ở đây. Các cấp độ cảm xúc càng thấp thì càng dễ để tạo ra sự quy tụ nhưng sự quy tụ từ cái nhân nào thì sẽ gặt lại quả đó, sẽ không thể bền vững về mặt lâu dài và phải nhận lại cái nghiệp quả xấu; Lòng Người càng được hội tụ bởi các cảm xúc và động lực càng cao cấp, thì sức mạnh sẽ lại càng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn mạnh và bền vững qua các không gian-thời gian.

Ý Trời chính là dòng chảy của những Nguyên lý nguồn và Định luật lõi của Tạo Hoá, là dòng chảy chủ lưu của con đường tiến hóa của Tự Nhiên (Đạo) và văn minh của nhân loại nhằm giúp con người thoát khỏi Tam Độc là Đói nghèo, Bệnh tật, Đau khổ; có được cuộc sống Tam Phúc của Khỏe mạnh, Giàu có, Hạnh phúc; đặt nền tảng cho cuộc sống Chân Phúc, loại bỏ Tứ đại họa của Thiên Tai, Nạn Đói, Chiến Tranh, Bệnh Dịch mà đạt tới sự Đồng Nhất – Thống Nhất – Hợp Nhất và Đại Đồng của Nhân Loại để đảm bảo cho một môi trường sống Hòa Bình-Thái Bình-Hạnh Phúc-Trường Tồn-Miên Viễn trên toàn bộ Trái Đất.

Khi có đủ Lòng Người và Ý Trời hợp nhất thì nhân loại sẽ không còn lúng túng và mù mờ về Công thức cấu thành các Cấp độ Sức mạnh và Tiến hóa của một Quốc gia. Đó là công thức gồm 5 thành tố có mối quan hệ biện chứng qua lại chặt chẽ, tương tức và tuần hoàn ma trận với nhau: Độ lớn của Khát vọng quốc gia, Động lực quốc gia dùng để nuôi dưỡng Khát vọng quốc gia, Trí huệ và sự minh triết của quốc gia, Hệ sách lược quyền lực quốc gia, và Sự đoàn kết – cố kết vững bền của quốc gia đó. Bản thân trong mỗi cấu phần lại có 5 cấp độ tiến hóa từ thấp lên cao, nhưng cũng có thể tồn tại theo dạng thức kết hợp, chồng lấn và đan xen. Do vậy, tổ hợp lại các yếu tố để tạo nên một bảng mã gen gốc của một quốc gia vừa là rất đa dạng, vừa là rất rõ ràng rằng bất cứ quốc gia nào cũng có thể trở nên hùng mạnh, có sức mạnh và ảnh hưởng bền vững khi đạt tới và giữ vững một cách hài hòa ở các cấp độ cao nhất của từng cấu phần cấu thành Công thức nêu trên; và ngược lại.Độ lớn của Chí Hướng Sách Lược Quốc Gia hay chính là Độ lớn của Khát vọng quốc gia, gồm 5 cấp độ từ thấp lên cao là: Thích nghi – Sinh tồn – Độc lập, Hội nhập – Phát triển, Trỗi dậy – Khẳng định bản sắc, Ảnh hưởng – xưng bá – xưng vương, Trung tâm – hợp nhất. Độ lớn của khát vọng quốc gia chính là cái trần quy ước sức mạnh của một quốc gia, không thể có một quốc gia hùng mạnh mà không xuất phát từ một cấp độ khát vọng lớn được.

Hiện tại trên thế giới có 3 quốc gia – dân tộc đang ở cấp độ ảnh hưởng – xưng bá và cố ngụy trang mình như thể thuộc cấp độ trung tâm tuyến tính mà chưa hề thức ngộ được nguyên lý trung tâm tuần hoàn, đó là Mỹ, Trung Quốc, và Israel (ít người biết rằng Israel là một siêu cường ẩn mặt, là tổ quốc của chỉ hơn 15 triệu dân Do Thái rải khắp toàn cầu với đức tin tuyệt đối của một dân tộc được chọn từ thời kỳ cổ đại, dân tộc họ tạo ra hầu hết các lý thuyết và các luật chơi phổ quát hiện nay trên thế giới, đã và đang chiếm giữ vị trí ảnh hưởng hàng đầu về các lĩnh vực khoa học – công nghệ, tài chính, truyền thông, giáo dục,.. tập trung nhiều tại các nước Âu-Mỹ kể cả Nga, cũng như việc tạo ra hiệu ứng nhà nước trong nhà nước tại nhiều siêu cường và cường quốc trên thế giới hiện nay). Sự giả tạo nước đôi và hai mặt trong chiến lược của các siêu cường này đã, đang và sẽ gây xung đột và tàn phá thế giới. Cùng với đó là các quốc gia muốn ảnh hưởng và xưng bá như Nga, Nhật, Đức, Iran,… Việt Nam đang bối rối trong tâm thức giữa chuyển từ độc lập lên trỗi dậy kinh tế, điều mới mẻ trong hơn 4000 năm lịch sử văn hóa âm tính thụ động của dân tộc. Và cho tới nay, chưa có một quốc gia nào có được Khát Vọng trở thành quốc gia Trung Tâm hợp nhất nhân loại theo nguyên lý tuần hoàn đúng theo Định luật của Tạo Hoá. Đây là cơ hội chiến lược vĩ đại cho Việt Nam.
Động lực và Cảm Xúc quốc gia dùng để nuôi dưỡng Khát vọng quốc gia, gồm 5 cấp độ từ thấp đến cao là: Sợ hãi, Sân hận, Tham muốn, Khẳng định – ái kỷ – mạn ngã, Trắc ẩn – yêu thương – trách nhiệm. Sợ hãi là cấp độ thấp nhất của hệ động lực của một quốc gia. Ở cấp độ này, quốc gia chỉ mưu cầu sự tồn tại, mục tiêu của quốc gia chỉ là xóa đói giảm nghèo trong thời bình và luôn bị khống chế hoặc đe dọa bởi ngoại bang. Sân hận là cấp độ cao hơn, các quốc gia có thể nỗ lực hơn khi đặt trong sự ganh đua hoặc thù hận với một đối tượng nào đó. Đám đông cần có một kẻ thù chung, và cấp độ động lực này tạo ra một năng lượng lớn hơn là cấp độ sợ hãi. Tham muốn là cấp độ động lực cao hơn, nó tạo ra sự nỗ lực của toàn quốc gia trong việc tạo ra thịnh vượng và sự hùng mạnh của quốc gia đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Khẳng định – ái kỷ – mạn ngã. Đây là hệ động lực cần phải có của các quốc gia đạt được quy mô và đẳng cấp của các đế chế, đế quốc, quốc gia chủ chốt trong một nền văn minh. Động lực khẳng định – Ái kỷ – mạn ngã, si mê sự độc đáo của quốc gia – dân tộc mình, ngạo mạn với bản sắc và sức mạnh của quốc gia và dân tộc mình sẽ tạo ra một nguồn năng lượng to lớn dẫn đến việc thôi thúc quốc gia đó xâm chiếm và ảnh hưởng bằng nhiều cách lên các quốc gia khác, thậm chí là cả nhân loại. Đây là cội nguồn của chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và kể cả chủ nghĩa phát xít. Đây là hệ động lực rất mạnh nhưng không có tính bền vững, về lâu về dài sự bóc lột hay áp đặt của quốc gia mang động lực này lên các quốc gia “vệ tinh-chư hầu” sẽ tạo ra mâu thuẫn và sự phản kháng, đồng thời, nó cũng làm suy yếu chính bản thân quốc gia – dân tộc đó khi mà sự ái kỷ mà mạn ngã tự thân nó sớm muộn gì cũng tạo ra các sai lầm khó có thể sửa chữa.

Trắc ẩn – yêu thương – trách nhiệm: đây là hệ động lực cao nhất và chưa có quốc gia – dân tộc nào có thể có được và cài đặt cho bản thân, động lực này sẽ tạo ra được những thành tựu vô cùng to lớn và có tính bền vững cho quốc gia – dân tộc nào sở hữu nó.
Trí huệ và sự Minh triết của quốc gia, bao gồm 5 cấp độ từ thấp lên cao là: Năng lực học hỏi – tiếp thu – bắt chước, Năng lực làm chủ – cải biên, Năng lực lập trình, Năng lực lập thuyết, Ân điển giáo thuyết – năng lực giáo thuyết. Cao nhất trong cấp độ của Trí huệ là năng lực giáo thuyết. Tức là năng lực nhận lãnh hoặc trực ngộ những kiến thức nằm ngoài tầm hiểu biết đương thời của nhân loại, hay thường được gọi là sự mặc khải. Đây là năng lực trước giờ được dùng để khởi tạo nên các Đức Tin tôn giáo. Lập thuyết là khả năng tạo ra các triết thuyết các hệ tư tưởng dẫn dắt não thức của con người. Người Do Thái là dân tộc nổi trội trong năng lực này và nước Mỹ hiện là môi trường tốt nhất cho năng lực này phát triển. Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước của họ chính là cội nguồn để tạo nên toàn bộ nền văn minh Phương Tây với các nhánh chính của Kito Giáo (Công Giáo, Chính Thống Giáo, Kháng Cách – Tin Lành) và nền văn minh giao thoa Hồi Giáo.

Trong thời kỳ Cận đại các cường quốc châu Âu-Mỹ : Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ… cũng đóng góp rất nhiều triết gia, nhà tư tưởng ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Các hình thức chủ nghĩa ý thức hệ chính trị, các quan điểm về triết học hiện sinh, chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa tiêu dùng,… hầu hết đều được xuất phát từ các tư tưởng kháng cách của nền văn minh phương Tây nêu trên. Lập trình năng lực thuyết phục, chinh phục và khuất phục não thức của con người theo một hệ đức tin hay hệ tư tưởng nào đó. Năng lực này thường được thực hiện hiệu quả nhất thông qua một hệ thống nhất quán từ một hệ giáo dục toàn diện làm nền tảng, hệ thống các hoạt động truyền thông-tuyên truyền nhất quán, cho đến việc đại chúng hóa và mã hóa sâu vào trong ngành giải trí, thể dục thể thao. Hiện tại Mỹ đang là siêu cường nổi trội nhất trong năng lực này và được coi là hình mẫu và đối thủ để các cường quốc khác sao chép và thách thức.


Bản đồ các danh vĩ nhân, các nhà lập thuyết, các nhà khoa học... tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của nền văn minh Phương Đông và Phương Tây của nhân loại.

Bản đồ các danh vĩ nhân, các nhà lập thuyết, các nhà khoa học… tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của nền văn minh Phương Đông và Phương Tây của nhân loại.

Cấp độ tiếp theo là Sao chép – cải biên – làm chủ. Đó là năng lực sao chép, học hỏi nhưng sau đó làm chủ và cải biên các lý thuyết khác thành của mình hoàn toàn. Nhật Bản là quốc gia đỉnh cao của hình thái này. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong hơn 30 năm qua cũng do họ có năng lực này rất cao. Toàn bộ các quốc gia lớp dưới chỉ nằm ở mức học hỏi, bắt chước và tiếp thu hệ đức tin, hệ tư tưởng, hệ học thuật của các quốc gia khác. Không thể đạt tới trí huệ khi chỉ nằm ở phân khúc rất thấp này trong chuỗi giá trị của trí huệ. Ở phân khúc thấp này sẽ phải luôn chịu thân phận của việc tiêu thụ các tư tưởng cũ, lỗi thời và không trọn vẹn; trở thành các nô lệ về tư tưởng cho các đối tượng phía trên.

Dân Tộc Việt của chúng ta được coi là một dân tộc thông minh nhưng dường như cấp độ Trí Tuệ cao nhất mà chúng ta có được với thế giới chỉ dừng ở ngưỡng sao chép-cải biên. Đây chính là nỗi niềm nhức nhối nhất mà những tinh hoa người Việt cần phải cùng nung nấu và vươn lên cho xứng tầm với tiềm năng của trí tuệ dân tộc mình.Quyền lực và Sức mạnh quốc gia chính là trọng tâm chiến lược quyền lực quốc gia là việc quốc gia đó đặt trọng tâm vào xây dựng năng lực và ảnh hưởng gì đối với thế giới, cấu phần này gồm các nhóm và các cấp độ quyền lực như sau. Nhóm 3 quyền lực quốc gia cơ bản gồm có: Quyền lực mềm, Quyền lực kinh tài, Quyền lực cứng. Ba dạng thức quyền lực này có tính chuyển hóa lẫn nhau, nhưng thường được xây dựng theo chiều: Quyền lực mềm, Quyền lực kinh tài, Quyền lực cứng. Ngay cả việc hiểu cho đúng bản chất cốt tủy của ba loại quyền lực cơ bản này cũng là vấn đề đối với các nhà lập thuyết Âu -Mỹ, là những người đầu tiên nêu ra các khái niệm trên. Về bản chất, Quyền lực mềm chính là Quyền lực của sự hấp dẫn, thuyết phục, chinh phục của ánh sáng minh triết, của đạo đức, của tầm nhìn, tư tưởng. Quyền lực kinh tài là Quyền lực đến từ việc Thiết kế-Sản xuất-Lưu thông-Tiêu dùng-Thương hiệu của vật chất và tiền tệ. Quyền lực cứng là Quyền lực có tính quy ước hoặc các ép buộc của các Thỏa thuận-Hiệp ước-Luật lệ-Thể chế và kể cả các chế tài An ninh – Ngoại giao – Quân sự truyền thống và phi truyền thống. Một quốc gia có thể hiểu, thiết kế và vận hành nhuần nhuyễn ba loại quyền lực này thì đã có thể đứng vào hàng ngũ đầu của các quốc gia phát triển trên thế giới hiện nay.

Quyền lực tích hợp là quyền lực có được khi 3 thứ quyền lực cơ bản nêu trên được kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn một cách thông minh và hiệu quả. Quyền lực tích hợp cũng có thể được gọi là quyền lực dữ liệu lớn tích hợp. Bởi khả năng hình thành và phát triển một công nghệ dữ liệu lớn hợp nhất vừa là phương thức vừa là điều kiện để có thể kết hợp hiệu quả và thông minh ba dạng thức quyền lực cơ bản. Nếu như quyền lực tích hợp là không có tính định hướng nhân văn, thì sẽ tạo ra xung đột, khủng hoảng và không bền vững; hoặc biến loài người thành nô lệ cho các phát minh công nghệ dữ liệu, hoặc các phát minh đó trở thành công cụ để nhân loại tiếp tục mâu thuẫn đối kháng và hủy diệt lẫn nhau. Do đó, ở mức độ tiến hóa cao hơn, Quyền lực tâm hợp nhất chính là dạng thức Quyền lực tích hợp được quy định bởi động lực của tình Yêu thương, Minh triết và Trách nhiệm.Để chuẩn bị kiến tạo nên một dân tộc siêu việt, một quốc gia trung tâm và nhằm trang bị kiến thức nền tảng về binh pháp, khả năng thao lược của một dân tộc dẫn dắt, Nhà sáng lập – Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ với tấm lòng Thiện Lành đã tâm huyết cẩn trọng lựa chọn cuốn sách “Thập Nhị Binh Thư” – một áng văn bất hủ quy nạp những tinh hoa trong thuật dụng binh tự cổ chí kim, tựa như tôn chỉ để khải sanh những mãnh tướng kiêu hùng chốn sa trường. “Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, năng nhân địch biến hóa nhi thủ thắng giả, vị chi thần” – Quân binh cũng như nước, không hình không dạng cố định; nếu như có thể tùy theo tình hình biến hóa của địch mà biến đổi theo đó để giành thắng lợi, thì đó là “dụng binh như thần”.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tập hợp tương đối đầy đủ nhất của cấp độ Mưu Thuật – Trí Thuật; để chuẩn bị cho một dân tộc vĩ đại, trung tâm, siêu việt; thì cấp độ đó cũng là chưa đủ mà dân tộc mình phải cùng đoàn kết luyện rèn lên mức độ của Trí Đạo – Tâm Đạo; là cấp độ có thể thấu ngộ được quy luật tạo hoá, hiểu được Lòng Trời, cùng quy tụ Lòng Người với những động lực và cảm xúc cao cấp và cao quý nhất.Sự đoàn kết – cố kết vững bền của quốc gia; gồm 5 cấp độ và hình thức từ thấp lên cao như sau: đoàn kết và cố kết dựa trên Mối nguy sinh tồn chung, Lợi ích chung, Lãnh tụ chung – khuôn mẫu chung, Bản sắc – chủ thuyết – tôn giáo chung, Cội nguồn thiêng liêng chung. Kiến tạo được, duy trì được, và phát triển được sự cố kết nội tại của quốc gia-dân tộc luôn luôn là vấn đề mối quan tâm lớn, một bài toán hóc búa và vấn đề nhức nhối thường trực của mọi quốc gia trên thế giới. Hiện tại các quốc gia trên thế giới vừa không thể có được sự đoàn kết thực sự cho chính mình, vừa tạo ra xung đột và mâu thuẫn với các quốc gia, nhóm quốc gia khác là do vẫn sử dụng những phương pháp và cách thức ở bậc thấp để tạo nên sự đoàn kết – cố kết quốc gia. Xa hơn nữa, chính công thức cấu thành các cấp độ sức mạnh và tiến hóa của một quốc gia này không chỉ lý giải cho sự hưng thịnh của từng nền văn minh lớn, từng đế chế hùng mạnh, từng cường quốc ghê gớm, mà công thức còn lý giải được cả sự suy tàn của mọi nền văn minh, đế chế, cường quốc từ trước đến nay, cũng như những va chạm và xung đột không ngừng nghỉ của các nền văn minh, các đế chế, cường quốc luôn tạo ra nguy cơ chiến tranh, phân ly, phân rã và bất ổn cho nhân loại khi mà chưa có bất cứ một quốc gia, một dân tộc nào vươn tới một cách đồng nhất mọi cấp độ cao cấp nhất trong từng cấu phần của công thức.

Mục đích tối hậu duy nhất của sự tiến hóa văn minh nhân loại cũng chỉ là để đạt tới sự đồng nhất, thống nhất, hợp nhất và đại đồng nhân loại trong một cuộc sống thái bình, hòa bình, hạnh phúc, trường tồn và miên viễn. Tuy nhiên, đó sẽ luôn chỉ là một giấc mơ xa vời đối với xã hội loài người. Quán xét thấu suốt quá khứ với những bài học lịch sử kinh điển của quá khứ chính là bước đầu tiên để nhân loại có thể giải quyết được những vấn đề và khủng hoảng của hiện tại, để thấu ngộ được Công Thức lõi nhằm kiến tạo một quốc gia – dân tộc có thể biến giấc mơ nêu trên thành hiện thực. Công thức này là đồng nhất và nhất quán ở mọi cấp độ cá nhân-gia đình-tổ chức-dân tộc-quốc gia-văn minh-toàn nhân loại. Thế nên, khi một con người làm được thì một gia đình sẽ làm được; một gia đình làm được thì cả quốc gia sẽ làm được; một quốc gia làm được thì cả nhân loại sẽ làm được. Đây chính là cơ hội và cũng chính là Thiên Mệnh vĩ đại định sẵn cho dân tộc Việt của chúng ta!


ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ
Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend