MÁY PHA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPSULES


LEGENDERA I

Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch & hiện đại phù hợp cho mọi không gian thưởng thức cà phê.

Xem chi tiết

LEGENDERA II

Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch & hiện đại phù hợp cho mọi không gian thưởng thức cà phê.

Xem chi tiết

LEGENDCCINO II

Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch & hiện đại phù hợp cho mọi không gian thưởng thức cà phê.

Xem chi tiết

LEGENDCCINO III

Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch & hiện đại phù hợp cho mọi không gian thưởng thức cà phê.

Xem chi tiết

LEGENDCCINO IV

Thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch & hiện đại phù hợp cho mọi không gian thưởng thức cà phê.

Xem chi tiết

TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPSULES

Viên nén cà phê rang xay