Trung Nguyên Legend Café – Phố đi bộ Nguyễn Huệ

26/05/2017
3517

Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028) 3821 3255
Hotline: 0915 493 322