Tập đoàn Trung Nguyên Legend với tầm nhìn là Nhà lãnh đạo cà phê Toàn cầu. Chúng tôi tiên phong trong việc khơi nguồn sáng tạo, khởi xướng Lối Sống Tỉnh Thức hướng đến Hệ giá trị Chân – Thiện – Mỹ cho cộng đồng.

Tinh thần phụng sự cộng đồng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Trung Nguyên Legend trong suốt 25 năm qua. Chúng tôi phụng sự bằng những ly cà phê năng lượng tuyệt ngon, những không gian sáng tạo chuyên và đặc biệt cho cà phê: Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee.

Cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend là món quà tặng ngoại giao dành cho Nguyên thủ, Đại sứ, Nhân vật ảnh hưởng, được phục vụ tại các Hội nghị thượng đỉnh APEC, ASEM..
LĨNH VỰC KINH DOANH


“Có hơn hai tỷ người uống cà phê mỗi ngày. Cà phê không có biên giới, Cà phê là cho toàn thế giới, và triết lý của Trung Nguyên Legend là phục vụ toàn thế giới”

PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN CẦU

Xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Canada, Nga, Thái Lan, Europe…