Hành trình Từ Trái Tim: Năm 2013 – Người khác làm được thì ta làm được!

29/03/2019
1554

Tiếp nối thành công 2012, năm 2013, Tập đoàn Trung Nguyên Legend triển khai “Hành trình Vì Khát Vọng Việt”, tiếp tục trở thành bảng đồ chỉ lối thành công cho tiến trình dài hạn đầy ý nghĩa: sáng tạo vì khát vọng nước Việt hùng mạnh, thịnh vượng.

“Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn”, sự toàn kết, đồng tâm nỗ lực của những Người Anh Chị Em gia đình Trung Nguyên Legend đã nhận được sự hưởng ứng ủng hộ từ cộng đồng. Trong đó, có các cấp lãnh đạo nhà nước và giới chuyên gia, tri thức đến từ các cường quốc hàng đầu thế giới…

Khi cùng nhau phụng sự cộng đồng, quốc gia bằng tâm thiện lành, bằng khát vọng vĩ đại, chúng ta sẽ nhận được sự đồng lòng, chung sức từ cộng đồng. Chúng ta nhất định sẽ kiến tạo được một Thế hệ thanh niên tràn đầy hoài bão, sáng tạo và quyết chí Kiến Quốc – Khởi Nghiệp góp phần xây dựng một nước Việt thịnh vượng có nền kinh tế phồn vinh.

Triệu con tim chung một tấm lòng vì khát vọng Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho Thanh niên Việt!