Hành trình Từ Trái Tim: Năm 2016 và 2017 – Tâm huyết dành cho thế hệ trẻ!

29/03/2019
1492

Sau 5 năm với rất nhiều chương trình thiết thực được triển khai trên phạm vi toàn quốc, Hành trình Lập chí Vĩ đại – Khởi nghiệp Kiến quốc đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng, đặc biệt là lực lượng sinh viên, thanh niên, cộng đồng khởi nghiệp, giới tri thức…

Năm 2016 và 2017, vẫn lấy Tủ Sách – Tủ Phim Nền Tảng Đổi Đời làm trọng tâm, Hành trình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chia sẻ hệ thức thành công với 5 yếu tố “Khát vọng lớn – Xác định năng lực lõi – Lập kế hoạch thực thi – Kết nối nguồn lực – Dám thất bại” giúp các bạn trẻ định hướng được hướng đi và vững bước trên con đường đến với Thành công & Hạnh phúc đích thực.

Thế hệ trẻ chính là nòng cốt của dân tộc, đất nước. Nỗ lực và tâm huyết của Trung Nguyên Legend trong nhiều năm qua chính là để Lập Chí cả cho thanh niên, tạo dựng Khát vọng Vĩ đại cho họ chính là tạo dệt sức mạnh cho dân tộc, quốc gia. Và khi mỗi một cá nhân đều sống và hành động trong tâm thế công dân của một quốc gia vĩ đại,… sẽ tạo nên tương lai vĩ đại cho nước Việt.

Triệu con tim chung một tấm lòng vì khát vọng một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!