[Video] Nhật ký Hành trình từ Trái tim ngày 30/6

01/07/2018
1959

Trong ngày 30.6, “Hành trình từ Trái tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại –Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” đã chính thức khởi hành đi xuyên Việt. Điểm dừng chân đầu tiên để trao tặng sách quý là TP. Phan Thiết.

Những chiếc xe đặc biệt chuyên chở tri thức, ánh sáng khát vọng đổi đời nằm trong Tủ sách nền tảng đổi đời được Trung Nguyên Legend trao tặng cho thanh niên Việt và cộng đồng tại Tỉnh đoàn, và mô hình đơn vị khởi nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hãy cùng Trung Nguyên Legend tặng sách quý đổi đời cho 30 triệu thanh niên Việt tại: http://bit.ly/tangsachdoidoi