tsntddcover-ipad


MỘT DÂN TỘC VĨ ĐẠI LÀ DÂN TỘC BIẾT THƯỢNG TÔN VÀ TÔN THỜ TRI THỨC, KHÁT KHAO TRUY CẦU VÀ SẺ CHIA CHÂN LÝ!

NHÀ SÁNG LẬP – CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND
ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ


Tủ sách nền tảng đổi đời – Tủ sách hợp nhất tinh hoa của nhân loại do CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách nền tảng đổi đời với hơn 100 đầu sách quý thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành về 12 lĩnh vực căn cốt nhất của đời sống bao gồm: Huyền học, Triết học, Khoa học, Chính trị học, Kinh tài học, Tâm lý học, Xã hội học, Đạo đức học, Nghệ thuật – Mỹ học, Âm thanh – Ngôn ngữ học, Y học và Võ học nhằm cung cấp nền tảng tri thức đúng đắn và hiểu biết toàn diện cho 30 triệu thanh niên Việt. Từ đó, khuyến khích thế hệ thanh niên Việt cùng nhau nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, cùng nhau nỗ lực luyện rèn, chuyển hóa từ sức mạnh tri thức, sức mạnh tinh thần thành sức mạnh thể chất, sức mạnh vật chất giúp mỗi cá nhân rút ngắn con đường đến thành công và hạnh phúc đích thực, tạo nên một dân tộc vĩ đại và trường tồn.

TRI THỨC LÀ ÁNH SÁNG!
TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC!